ÇEVRE POLİTİKAMIZ

HD Metal Üst Yönetimi olarak Çelik Sektöründe yer alan firmamızda, hizmetlerini ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirirken gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve doğal kaynaklar bırakabilmek için:

- Atıkları azaltıp ve geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirlenmeyi önlemek

- Tükenebilir doğal kaynakları uygun kullanmak

- Yasal ve kanuni şartlara uymak

- Çalışanlarımızın çevre duyarlılığını arttırmak

- Çevresel performansımızdan etkilenen ilgili taraflarla sürekli iletişim halinde olmak

- Çevre standard şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, çevre politikamızdır.