HD Metal

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Mesaj Yazın...

İSG POLİTİKAMIZ

- İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde uygun çalışma koşullarını sağlamak, riskleri kontrol altında tutmak.

- Güvenli ekipman ve uygun teknolojileri kullanarak, iş güvenliğine uygun üretim gerçekleştirmek.

- Yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İç Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.

- Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak.

- Eğitimleri, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak sürekli yenilemek ve planlı olarak tekrarlamak.

- İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin, çalışanlarımız tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.